En världsberömd människorättsorganisation, Amnesty har under många år lett framgångsrika kampanjer att påverka regeringarna i länder som kränker mänskliga rättigheter.

 

 

Amnesty International

Amnesty är politiskt obunden och är neutral i politiska och religiösa frågor. Istället tar organisation som sin grund FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 10 december 1948. Amnesty grundades i London 1961 av advokat Peter Benenson. Idag har Amnesty nationella sektioner i mer än 80 länder. I början fokuserade Amnesty främst på behandlingen av samvetsfångar. Idag motsätter Amnesty sig dödsstraffet och tortyr fortfarande. Men organisationen har breddat sitt mandat för att inkludera försvar av yttrandefrihet och flyktingars rättigheter samtidigt att skydda människor mot diskriminering och våld. I Sverige betyder det att Amnesty arbetar för lika rättigheter för etniska minoriteter som Samer och Romer till exempel. Det inkluderar också stöd för lika rättigheter för HBTQ-personer. Samtidigt bekämpar Amnesty våld mot kvinnor och för kvinnors rättigheter inklusive rätten till abort. Amnestys Internationella sekretariat är baserad i London men organisationen som en helhet är uppdelat i nationella sektionerna. Den svenska sektionen av Amnesty bildades i 1964 av Hans-Göran Franck och Per Wästberg. Nu har Sverige 18 Amnesty distrikt i landet. Svensk Amnestys sekretariatet ligger i Stockholm med distriktskontor i Malmö och Göteborg. I Sverige är Amnesty stark kritisk till svensk vapenhandel och vill få strängare riktlinjer för det. Dessutom vill Amnesty ha strängare tolkning av nuvarande lagar gällande vapenhandel.

Amnesty och dennes verksamhet finansieras genom medlemsavgifter och donationer. I Sverige har Amnesty och Amnestyfonden ett avtal där Amnestyfonden tar emot 7% av de pengar som Amnesty Sverige får in genom medlemsavgifter och insamlingar. Amnestyfonden ger bistånd och praktiskt stöd till människor som behöver rättshjälp och tortyr rehabilitering bland annat. Dessutom kan enstaka individer, föreningar och informella nätverk få bistånd till arbete för freds och mänskliga rättigheter.

Utmärkelser

Under åren har Amnesty fått utmärkelser för sina insatser. Bland de viktigaste utmärkelser är Nobel fredspriset i 1977,  FN: s pris för mänskliga rättigheter i 1978 och Olof Palme Priset i 1991. I 1984 fick Amnesty en Four Freedoms Awards utmärkelse av Roosevelt Institute i kategorin Yttrandefrihet. Amnesty har också fått en Golden Doves for Peace International Award av italienska Archivio Disarmo forskningscentret.

Utmärkelser

Amnesty har onekligen gjort mycket som var positiv. Samtidigt har Amnesty fått ganska hård kritik för dess metodik vid val av vilka fall som ska undersökas och vilka regeringar och länder som Amnesty anser man ska trycka på.  Enligt Amnesty väljer de att fokusera på rika och mäktiga länder eftersom de sätter exemplet som andra länder följer. En annan kritik är att Amnesty som en organisation har blivit alltför byråkratisk och hierarkisk. I respons har Internationella sekretariat lovat att se om sina rutiner och att bli mer öppen och tillgänglig för vanliga medlemmar. Under nästan 6 decennier har Amnesty sätt press på makthavare till försvar för mänskliga rättigheter. Det har kommit många utmaningar under denna tid och det säkert kommer mer i framtiden. Men modern digital aktivism genom live streaming och sociala medier skapar nya och spännande möjligheter till konkret solidaritet.