Bris

Dags för ännu en del i vår serie om välgörenhet och hjälporganisationer och som ni kanske förstår av titeln så skriver vi om olika organisationer som finns i Sverige och regelbundet samlar in pengar från oss svenskar till olika projekt inom och utom Sveriges gränser och som givare kan det vara bra att veta vad man ska tänka på samt vad ens pengar går till och hur mycket av det man skänker som faktiskt går till att hjälpa människor i behov och vad som går till administrationskostnader och i denna del kommer vårt fokus ligga på barnen.

Bris

Barnens rätt i samhället förkortas Bris och är en svensk obunden ideell förening fri från politiker och religion som arbetar för barnens rättigheter i Sverige och bildades 1971 och är främst en organisation för unga som på något sätt råkat illa ut och mycket av deras arbete styrs av FNs barnkonvention från 1989 och denna konvention vilar på 4 principer som 1, förbud mot diskriminering, alla barn har rätt att ta del av sina rättigheter, 2 Barnets bästa i främsta rummet, alla beslut som tas och på något sätt rör barn ska beakta barnets bästa, 3 Rätten till liv och utveckling , inte bara barnets överlevnad, utan även hans eller hennes utveckling ska säkerställas till det yttersta av samhällets förmåga, 4 Rätten att få komma till tals, Barnets åsikter ska komma fram och ges respekt. Dessa principer låter som en självklarhet i mina öron men om sanningen ska fram så vet inte många barn och vuxna om dessa rättigheter och i sitt vardagliga arbete möter Bris tyvärr många barn där dess rättigheter inte tillgodoses och från 2020 ska denna konventionen bli svensk lag.

Bris bedriver bland annat stödverksamhet där barn och unga kan ringa, chatta, forum eller mejla och prata och saker som dom tänker på och behöver prata om, det finns även en vuxentelefon där man som vuxen kan få stöd i sina frågor om barn samt stödverksamhet i till exempel gruppmöten och mycket av verksamheten drivs med inflytande av barn och ungdomar som har chansen att påverka innehållet med kunniga vuxna i bakgrunden och fokus på barnets bästa men det arbetas också med ett flertal olika projekt med stöd för ledare som arbetar med utsatta barn bland annat, Bris arbete för barn var en föregångare inom världen och fick därför vara med i utformningen av det internationella nätverket CHI ( Child Helpline International) som startade 2003 och 2015 fick denna stödlinje över 20 miljoner kontakter från barn som behövde skydd och stöd.

Då barnen är vår framtid anser jag att det arbete som bris gör är viktigt och med den mängden kontakter som tas med stödlinjerna syns det att det behövs i Sverige och världen och bris har 90 konto, samt är medlem i Frii som är en frivillig förening för etisk och professionell insamling och swisha är också möjligt för den som vill skänka bidrag till dom och jämfört med andra organisationer går här bara 75 procent till själva ändamålet, och en större del till utgifter för insamlingar.