Plan Sverige

Plan Sverige

Barn är det viktigaste vi har och är vår framtid. Alla barn har det dock inte bra. Många saknar tillgång...

Miljövänlig framtid med vattenkraft

Miljövänlig framtid med vattenkraft

Strömmande vatten skapar energi som kan omvandlas till el. Idag tack vare bekymmer över klimatförändringar orsakade av koldioxidutsläpp från fossila...

Röda korset

Röda korset

Röda korset är en humanitär rörelse som har nära en miljard volontärer, anställda och medlemmar. Rörelsen grundades 1863 i syfte...

En världsberömd människorättsorganisation, Amnesty har under många år lett framgångsrika kampanjer att påverka regeringarna i länder som kränker mänskliga rättigheter....

Volontärarbete utomlands

Volontärarbete utomlands

Vill man göra något meningsfullt så som att hjälpa människor som verkligen är i behov av hjälp eller att få...

Läkare utan gränser

Läkare utan gränser

Det finns många olika hjälporganisationer i världen som hjälper till på olika sätt. Men alla har de något gemensamt: de...

Folk & Språk

Folk & Språk

Sverige är ett land som har blivit alltmer ateistiskt under 2000-talet, men det finns fortfarande kristna värderingar som är värda...

En rökfri generation

En rökfri generation

Trots att andelen av befolkningen som röker har minskat se senaste åren kvarstår rökning som ett av de största hoten...

Översättare utan gränser

Översättare utan gränser

Språk är en möjlighet för människor att kommunicera med varandra – att dela upplevelser och erfarenheter, att hjälpa varandra och...

Suicide Zero

Suicide Zero

Att någon begår självmord är ett stort misslyckande av samhället. Varje samhälle måste ha som mål att alla invånare mår...