Folk & Språk

Sverige är ett land som har blivit alltmer ateistiskt under 2000-talet, men det finns fortfarande kristna värderingar som är värda att värna om. Det tycker även hjälporganisationen Folk & Språk, vars mål är att sprida det kristna ordet till de delar av världen som ännu inte nåtts av kristendomen. Folk & Språk är alltså i grunden en religiös välgörenhetsorganisation som arbetar för att hjälpa människor i livet.

 

Folk & Språk

 

Det gör de genom att översätta bibel till fler språk. Deras vision är att alla ska ha tillgång till, och kunna läsa, bibeln på det språk man bäst förstår – så att alla har möjligheten att ta till sig det kristna budskapet. I den här artikeln tänkte jag därför skriva en liten text om det arbeta som organisationen Folk & Språk utför.

Vad gör Folk & Språk

Folk & Språk kom till Sverige 1970 då Gunilla Andersson grundade den svenska avdelningen tillsammans med paret Britten Årsjö och Sören Årsjö. Folk & Språk är en missionsverksamhet som syftar till att sprida det kristna ordet till människor över hela världen genom att översätta bibeln och göra dess texter tillgängliga för alla människor på alla språk. Men organisationen är större än bara den svenska grenen. Den övergripande organisationen heter Wycliffe Global Alliance och omfattar totalt över 100 mindre organisationer som arbetar med mission. Organisationen står bakom ungefär 80 procent av alla de projekt vars syfte är att översätta bibeln. De har också ett övergripande mål om att det ska finnas pågående översättningsprojekt av bibeln till alla språk i världen år 2025. Utöver arbetet med bibelöversättning arbetar Folk & Språk även med språkforskning, språkutveckling, läsundervisning och annat språkligt arbete. De bidrar även vid diverse katastrofer och krissituationer.

Vad gör Folk & Språk

Ledord

Arbetet i Folk & Språk utgår ifrån en värdemässig grund som i sin tur består av nya olika budord. Det först av dessa är att de tror att ”Bibeln är Guds budskap till oss människor”. Därför är det viktigt att alla nås av budskapet. Det andra ledordet är treenigheten. En viktig värdegrund är alla människors lika värde. Detta härstammar ur tron om att alla människor är skapade ur Guds avbild. Och eftersom alla människor är skapade med gud som ursprung så har alla människor samma värde. De tror också att alla kan försonas med Gud om de erkänner Gud som sin skapare och att kan frälsas och blir förlåtna för sin synd.

Projekt översättning

Just nu bedriver Folk & Språk en rad olika projekt där de översätter bibelns texter till flera språk. Aktuella projekt är bland annat Oka i Sydostasien, Magend i Västasien, Kusaal i Burkina Faso och Flame i Västafrika. Under våren förra året höll ett stort pågående projekt på att närma sig sitt slut. Det var översättningen till Nyungwe som blev färdig och skickas till förlag för tryck. Ytterligare ett projekt arbetar Jean-Marie Nkokolo på. Han översätter bibel till språket Kituba – ett språk med nästan 2 miljoner talar. Det är dessutom ett viktigt handelsspråk, vilket gör att en bibelöversättning på detta språk har möjlighet att spridas ytterligare vidare till andra kulturer och språk som kommer i kontakt med texterna på Kituba.