Frälsningsarmén

Naturkatastrofer, krig i Syrien, problem i Burma, föräldrar som slår sina barn eller kanske pensionärer och sjuka som inte har tillräckligt med pengar att klara sig, orsakerna kan vara många fler men sanningen är att idag har väldigt många människor livssituationer som är svåra och många är dom organisationer som på något sätt försöker hjälpa dessa människor och i vår serie om välgörenhet och hjälporganisationer tar vi en närmare titt på några av dom organisationer som vi svenskar årligen skänker miljardbelopp till och då det finns fler och fler organisationer som är verksamma i Sverige har vi främst tittat på dom som finns under svensk insamlingskontroll och har 90 konton då jag anser att det är viktigt att veta att dom insamlade medlen faktiskt går till att hjälpa dom i nöd och i denna del tittat vi närmare på Frälsningsarmén.

Frälsningsarmén

Frälsningsarmén är en kristen kyrka som startade sin verksamhet i England 1865 och bedriver olika verksamheter i 128 länder runt om i världen både långsiktigt och kortsiktigt där det behövs, då det är en kristen organisation drivs arbetet med grund från bibeln och finns i 90 kommuner i Sverige med 196 olika verksamheter varav 49 av dessa är i form av öppet socialt arbete som är till för alla oavsett om man är troende eller inte, detta öppna sociala arbetet utifrån det lokala behovet men kan vara insatser för arbetslösa, ungdomar, kvinnogrupper, äldre och ensamma samt ekonomiskt hjälpsökande och därutöver finns det 23 sociala institutioner där dom flesta är heldygnsomsorg för missbrukare samt för föräldrar och barn samt ungdomar som befinner sig i den så kallade riskzonen.

Dess verksamhet bedrivs främst med hjälp av pengar som skänks, olika bidrag, testamentintäkter och dess second hand kedja Myrorna där människor kan ge sina gamla kläder, möbler med mera till försäljning och överskottet från denna verksamhet ger armen möjligheter att hjälpa mer och mer människor samt inom kedjan får folk som behöver en chans att arbetsträna eller utveckla sin språkliga förmåga i olika arbetspolitiska projekt och idag är myrorna den största second hand kedjan i Sverige och själva beskriver dom sig en betydelsefull samhällsaktör som arbetar för en hållbar värld och det har dom gjort i över 120 år nu och tillsammans med Myrorna livet för många människor som har det krångligt samt medverka till att förbättra vår miljö.

Då dess verksamhet har stor spridning i världen tycker jag att det är värt att nämna en del av verksamheten som går ut på att hjälpa till att hitta förlorade släktningar och siffror från 2015 säger att armen hjälpte 3444 personer runt om i världen att hitta just sina släktingar, denna del av verksamheten startade bland annat på grund av armens arbete bland prostituerade och många hörde av sig angående saknade döttrar som lockats till storstäderna och hamnat i fel händer, något som tyvärr sker i hög grad än idag.

Självklart har armen 90 konto samt möjligheter att swisha bidrag och andelen av dom skänkta bidragen som går till faktisk hjälp i dess verksamheter låg 2016 på 93% vilket får anses i mina ögon som mycket bra.