Läkare utan gränser

Hej igen och välkomna till fortsättningen på vår serie om välgörenhet och hjälporganisationer där vi tittar närmare på flera av dom organisationer som årligen i Sverige tar emot miljardtals kronor från allmänheten och olika företag. Med över 400 olika organisationer som har 90 konto kan jag inte skriva om dom alla så kommer välja ut ett fåtal som verkar intressanta för mig av olika anledningar.

Läkare utan gränser

Det första jag fastnade för med denna organisation som grundades 1971 var en artikel som jag läste om olika välgörenhetsorganisationer där det diskuterades om att många hjälporganisationer tar risker med givarnas pengar som placeras på börsen men det fanns ett undantag och det var läkare utan gränser som väljer att spara pengarna på ett vanligt konto då deras inställning är att pengar från givare ska så fort som möjligt sändas vidare till dom olika verksamheter som dom driver på olika platser i världen och det lovar dom till sina givare.

Läkare utan gränser grundades av journalister och läkare i Paris och är en humanitär medicinsk organisation som satsar på att rädda liv och lindra i nödområden där det mest behövs i kriser, naturkatastrofer, krig och det oavsett politisk åsikt, etnisk tillhörighet eller politiska åsikter. Grundarna ansåg att det fanns ett behov av en organisation som i första hand tänker på människor och inte politik samt var oberoende och vågade stå upp för dom som utsätts för övergrepp och dåliga förhållanden och efter deras första hjälpinsats i Thailand 1975 arbetar dom i dag i fler än 60 länder runt om i världen, i Sverige har under årens lopp endast ett projekt startat och det var 2004 då man erbjöd vård för flyktingar som var papperslösa. Organisationen har idag över 3000 anställda internationellt samt mer än 32 000 lokala hjälparbetare inom flera olika yrkesgrupper med mål att ta hand om alla mediciniska behov som finns i dom olika konfliktområdena utan att välja sida i konflikter, detta arbete är självklart väldigt ofta stressfullt och riskfyllt och i många fall med livet som insats med endast en logotype som skyddsväst då man vill visa att man är neutrala och oberoende och ett annat sätt att visa upp sitt oberoende är att dom inte tar emot donationer från politiska organ eller regeringar utan endast medel från privatpersoner.

Läkare utan gränser är en internationell organisation som består av 24 nationella föreningar och i Sverige arbetar man huvudsakligen med insamling, kommunikation och rekrytering och man hade 139 fältarbetare på 173 uppdrag i 43 olika länder år 2016, som var ett rekordår då det samlades in 723 miljoner i Sverige och tycker det är värt att nämna att man tar inte emot pengar från företag inom ett flertal branscher som alkohol, vapen, olja, tobak, läkemedel, guld eller diamantindustrin.

I en tid då konflikter ökar lavinartat runt om i världen tror jag att det är ännu viktigare att organisationer som läkare utan gränser finns, organisationer som i första hand tänker på människor utan ekonomisk vinning eller med politiskt intresse som allt som oftast skapar dom konflikterna.