Översättare utan gränser

Språk är en möjlighet för människor att kommunicera med varandra – att dela upplevelser och erfarenheter, att hjälpa varandra och att övervinna hinder. Tillsammans. Men språk kan också skapa gränser och murar. Lyckligtvis det finns översättare som aktivt arbetar med att riva dessa murar och sudda ut gränserna mellan människor från olika delar av världen, med olika kultur och med olika språk.

Översättare utan gränser

Översättare utan gränser, eller Translators without Borders, är en hjälporganisation som utför ett viktigt arbete i kampen för en bättre värld, en värld där alla kan vara delaktiga. Översättare utan gränser arbetar med att sudda ut språkliga hinder. I den här artikeln tänkte jag därför skriva lite mer om denna språkliga hjälporganisation.

Vilka är Översättare utan gränser?

Översättare utan gränser är en hjälporganisation som grundades under namnet Traducteurs sans Frontières i Frankrike av pionjärerna Ros Smith‑Thomas och Lori Thicke år 1993. År 2011 blev verksamheten en så kallad 501(c)3 i USA, och heter numera Translators without Borders (TWB) internationellt. Skaparnas syfte var att bilda en icke-vinstdrivande välgörenhetsorganisation som kunde sammanlänka översättare världen över med andra välgörenhetsorganisationer som arbetade med till exempel hälsofrågor eller skola och utbildning. Det är kanske inte så många som funderar över detta, men andra välgörenhetsorganisationer behöver ofta tolkar och översättare för sin verksamhet. För att andra hjälporganisationer ska lyckas med sina humanitära insatser, krävs ofta språklig assistans för att övervinna kommunikativa hinder. Översättning behövs, och organisationen Översättare utan gränser ser till att kvalificerade tolkar och översättare kan komma ut på fältet och bidra med sina språkliga kunskaper där det behövs. TWB ser som sitt uppdrag att erbjuda tolkning och översättning vid humanitära krissituationer, erbjuda översättningar som är kulturellt anpassade och enkla att ta till sig och förstå, bygga upp en stark översättningsverksamhet på lokal nivå i olika områden samt sprida kunskap om mellanspråkliga, kommunikativa hinder. Organisationens ledord är bland annat tolerans, hållbarhet och innovation.

Vad gör Översättare utan gränser?

Det arbete som Översättare utan gränser utför handlar alltså om att bistå andra hjälporganisationer att nå fram med sina humanitära insatser i krissituationer. Genom att bidra med översättare och tolkar kan Översättare utan gränser säkerställa att människor får den hjälp som de behöver. Men arbetet innebär också hjälp med översättning och språkgranskning av texter, artiklar och broschyrer för att hjälpa välgörenhetsorganisationer att sprida information. Faktum är att Översättare utan gränser översätter över tio miljoner ord varje år åt olika humanitära organisationer – det är en enorm språklig hjälpinsats.

Vad gör Översättare utan gränser?

En del av organisationens verksamhet inriktar sig även på att utbilda nya översättare och tolkar för flera olika språk som saknar sådana resurser. På så vis bidrar de samtidigt till att hålla liv i vissa mindre språk i en alltmer globaliserad värld.

Varför behövs Översättare utan gränser?

Översättare utan gränser gör ett ovärderligt språkligt jobb både vid akuta humanitära insatser och för mer långsiktiga insatser såsom informationskampanjer. Översättning av viktig information är ett nödvändigt arbete för att vi ska få en mer jämlik och jämställd värld. Visst, tekniken blir allt bättre och klarar av allt svårare och svårare språkliga uppdrag, men vi är fortfarande långt ifrån att tekniken klarar av att göra översättningar på ett tillfredsställande sätt så att all information blir korrekt i texter. En dator är fortfarande bara ett hjälpmedel. Det återstå att se om datorn någon gång i framtiden kan uppnå samma språkliga kompetens som en mänsklig översättare, språkgranskare, skribent, korrekturläsare med mera. Men än så länge måste vi lite på människan.