Plan Sverige

Barn är det viktigaste vi har och är vår framtid. Alla barn har det dock inte bra. Många saknar tillgång till utbildning, sjukvård, kärlek eller tak över huvudet. Som tur är finns det ett antal organisationer som finns dör just för dem allra mest ömtåliga och hjälplösa i samhället, barnen. Denna artikel kommer att berätta om ett av dem fantastiska organisationer som verkar för barnen, nämligen Plan Sverige.

En gren av en internationell organisation

Plan International grundades 1937 av två eldsjälar, John Langdon-Davies och Eric Muggeridge. Båda upplevde och tjänstgjorde i det spanska inbördeskriget och såg d hur mycket barnen led och hur många som blev föräldralösa. John och Eric bestämde sig för att starta något som skulle kunna hjälpa dessa barn att bistå med utbildning, mat och boende. Man ska komma ihåg att vis denna tidpunkt fanns det inget socialt skyddsnät som det gör idag och barn och andra utsatta hade väldigt få att vända sig till, oftast var det bara kyrkan som fanns som en stöttande pelare.

Dem två herrarna kom att utveckla en metod, fadderskap där man som vuxen hade en tät och direkt relation till ett av alla barn som var i nöd. Organisationen växte och när det andra världskriget bröt ut så utökade ven organisationen över hela Europa. På senare år började man att arbeta även i Afrika, Asien och till slut fanns man på alla bebodda kontinenter och där behovet var som störst. Organisationen växte enormt och nu satte man även tydliga riktlinjer om hur man skulle bistå dessa barn med hjälp. Man antog FN:s barnrättskonvention och allt arbete utgår från dem stadgarna. Internationellt arbetar över 12 000 personer inom Plan och man har även särskilda politiska grupper aktiva som ska påverka politiken i förmån till barn och deras rättigheter. I Sverige startade organisationen under namnet Plan Sverige 1997.

En gren av en internationell organisation

Idag arbetar ca 100 personer på huvudkontoret i Stockholm och intäkterna kommer ifrån organisationer, privatpersoner, institutioner och företag. Man får även intäkter genom statliga organ som SIDA men även från EU-nivå. Plan Sverige är ett landets absolut största organisation som arbetar enbart för barnen och dess rättigheter. På senare år har man en tydlig agenda där man ska arbeta mycket med jämställdhet och lika rättigheter för flickor runt om i världen.

Plan Sverige arbetar på alla möjliga led, alltifrån gräsrotsnivå och ända upp till riksdag och regering där man som organisation alltid försöker att upplysa och barnen rättigheter och i förhoppning att kunna påverka olika lagstiftningar. Plan Sverige arbetar i olika mönster, alltifrån långsiktiga relationer och lösningar till mer akuta som krig och andra katastrofer. Man arbetar även mycket med preventiva åtgärder och man har olika program runt om i hela världens där man stöttar ekonomiskt men också med andra medel. En generalsekreterare sa en gång att Plans största mål är att inte finnas, med andra ord vill man att alla barn i alla länder, oavsett bakgrund eller kön ska ha samma rättigheter, mat på bordet, en varm och stöttande famn och en god utbildning så att organisationer som Plan inte ska behövas. Tyvärr är inte fallet så än men tack vare Plan Sverige har man påverkat tusentals barns framtid och mående.