Rädda barnen

Dags för ännu en del i vår serie om välgörenhet och hjälporganisationer där vi tar en titt på flera av dom organisationer som finns verksamma i Sverige och årligen samlar in miljarder tillsammans för olika ändamål runt om i världen med syfte att lindra, hjälpa i nöden samt förbättra för människor i svåra livssituationer som för många i Sverige kan kännas väldigt främmande och svåra att överhuvudtaget föreställa sig och i denna del kommer vi ta en titt på en organisation som främst hjälper vår framtid.

Rädda barnen

Organisationen rädda barnen bildades i England 1919 som en följd av slutet på första världskriget då över 3 miljoner barn svalt på fiendesidan och idag har rädda barnen 30 medlemsorganisationer som har verksamhet i mer än 120 länder, från starten 1919 var organisationen främst en välgörenhetsorganisation som inriktade sig på att lindra den värsta nöden men under årens lopp har det förändrats och idag är rädda barnen en barnrättsorganisation som arbetar för barns rättigheter med målsättningen att skapa lösningar som varaktigt förbättrar situationen för barn med mer inflytande över sina liv och att barn ska vara delaktiga i frågor som rör barn.

Rädda barnen arbetar på flera olika sätt, bland annat försöker dom påverka och skapa opinioner genom att förbättra kunskaperna för beslutsförfattare så att dom ska ta beslut som ser till barnens bästa, dom lyssnar på barn och ger hjälp till barn som har det svårt direkt på plats i krigshärjade områden till exempel. Organisationen arbetar mot barnfattigdom, sexuella övergrepp mot barn, barnmisshandel, barnarbete och barnens rätt till utbildning för att nämna några områden och mycket tack vare rädda barnens arbete antog förenta nationerna generalförsamling 1989 konventionen om barns rättigheter.

En av dom största insatserna som pågår just nu när detta skrivs är i Burma där läget är väldigt allvarligt och uppskattningsvis har omkring 300 000 barn flytt över gränsen till Bangladesh och lever i flyktingläger där det nu arbetas med att ge trygghet och återförena barn med sina föräldrar men risken är stor att många barn råkar illa ut och om det läget inte förbättras uppskattas det av rädda barnen att innan jul kommer här finnas över 600 000 barn. Jag kan inte nämna alla insatser och kampanjer som rädda barnen gör men det finns en beskrivning av några kampanjer som dom har på deras hemsida.

Rädda barnen i Sverige

I Sverige bildades organisation bara ett par månader efter den internationella föreningen 1919 och har i dagsläget omkring 90 000 medlemmar i över 240 föreningar som arbetar lokalt runt om i hela landet med olika aktiviteter för barn som läxläsning, insamlingar till förmån för flyktingbarn bara för att nämna några.

Precis som läkare utan gränser, som vi skrev om i föregående del går 90 procent av intäkterna till dom olika hjälpinsatserna runt om i världen och med råge klarar man svensk insamlingskontroll krav på minst 75 procent för 90 konton och dom senaste åren har organisationen varit den organisation som vi svenskar valt att skänka mest till med över 1 000 miljoner varje år dom senaste 4 åren.