Röda korset

Röda korset

Röda korset är en humanitär rörelse som har nära en miljard volontärer, anställda och medlemmar. Rörelsen grundades 1863 i syfte att skydda mänskligt liv och hälsa för alla människor.  Röda korset består av flera mindre organisationer som är oberoende av varandra. Röda korset har anställda i hela världen. Rörelsen finns i 191 länder runt om världen. Förutom huvudorganisationen som är internationell finns det även 190 nationella röda korset organisationer. I länder där majoriteten av invånarna inte är kristna ändras loggan. Om majoriteten av invånarna är muslimer så är loggan en röd halvmåne, om majoriteten av invånarna är judar så ändras loggan till en röd davidsstjärna. Röda korset befinner inte sig endast där en katastrof har skett utan arbetar även i förebyggande syfte för en hållbar värld. Röda korset har sju grundprinciper varav humanitet och frivillighet är kärnprinciper. Neutralitet och opartiskhet är fundamentala för röda korset. Om det inte vore för röda korsets princip om att inte ta ställning så skulle röda korset inte kunna ta sig in och sprida sig över hela världen, även i krigszoner och spärrade områden. Genom självständighet ser röda korset till att det humanitära arbetet ligger i fokus. Ingen annan rörelse eller organisation har en liknande chans för insatser i världen.

Historia

Henry Dunant

Henry Dunant var på väg till Napoleon III för att söka stöd för ett jordbruksprojekt i Algeriet. På vägen blev han ett vittne för slaget i Solferino, den 24 Juni 1859. Efter slaget så var antalet skadade och döende många. Dunant och frivilliga kvinnor i området försökte organisera hjälp för offren. Många hem i området användes som sjukhus för att hjälpa offren. De hjälpte fransmännen och österrikare lika utan att ta ställning i slaget som tidigare skett. Dunant åkte hem till Schweiz men kunde inte glömma vad han hade vittnat. Han skrev sin bok minnen från Solferino och föreslog en oberoende organisation i varje land som skulle skydda och vårda för krigsoffer oavsett vilken sida man slogs för. Röda korset har ett antal secondhand butiker runt om världen där all vinst används för att hjälpa utsatta människor. Genom att handla på secondhand butiker skänker man inte bara till välgörenhet utan bidrar även till ett mer hållbart samhälle.

Hur används donationerna?

Hur används donationerna?

Under 2018 samlandes 347 miljoner kronor in (inom Sverige). Med sådana summor är det inte ovanligt att man vill veta vart pengarna går. En donation på 100 svenska kronor delas upp för att fyra kostnader; internationella insatser, nationella insatser, insamlingskostnader och administrativa kostnader. Av 100 kr går 45 till internationella insatser. Med dessa menar man att man skickar ut stöd till utsatta människor i form av mat, vård och skydd. 37 kronor går till nationella insatser. Med nationella insatser menar man till exempel krisberedskap, vård till krigs- och tortyrskadade och insatser för att minska isolering och utanförskap, till exempel röda korsets ungdomsförbund. 12 kronor går till insamlingskostnader och 6 kronor går till administration. Insamlings-kostnaderna täckte utveckling av insamlings-kostnaderna för att fler ska kunna donera och/eller bli månadsgivare. Administrationen tar bland annat hand om medlemmar och hantering av medlemskap varav månadsgivare är en av dem.