SOS Barnbyar

Hejsan och välkomna tillbaka till ännu en del i vår serie om välgörenhet och hjälporganisationer där vi tittar närmare på några av alla dom föreningar som finns i Sverige och årligen samlar in pengar från det svenska folket och företag för att kunna hjälpa människor runt om i världen som befinner sig i en rad olika problem som många av oss inte ens kan föreställa sig och i denna del granskar vi SOS barnbyar.

SOS Barnbyar

SOS barnbyar är en del av den internationella organisationen som grundades 1949 i Tyrolen, Österrike av Hermann Gmeiner som på den tiden jobbade med hjälpande verksamhet för barn och såg hur många barn utan föräldrar led efter det andra världskriget och behövde hjälp. Gmeiner vision var att erbjuda en miljö med kärlek och omtanke för barn utan föräldrar och att hjälpa familjer att hålla ihop tillsammans för att kunna ta hand om sina barn och denna verksamhet har vuxit stadigt och deras verksamhet finns i mer än 135 länder runt om i världen. SOS barnbyar är idag en av världens största barnrättsorganisationer inom barnområdet och satsar framförallt på heltäckande och långsiktiga insatser med målsättningen att inga barn ska vara ensamma under uppväxtåren där basen i deras verksamhet är dom så kallade barnbyarna med en familjemodell där föräldralösa barn och barnbymammor som är anställda av organisationen bor tillsammans tills barnen flyttar hemifrån, föreningen har också verksamhet med skolor, vårdinrättningar, social verksamhet för att hjälpa utsatta familjer att hålla ihop utan att splittras.

SOS barnbyar i Sverige

Verksamheten i Sverige startade 1972 och arbetar enligt barnkonventionen med påverkan och opinionsbildning och samlar in pengar med möjlighet att bli fadder där man som månadsgivare kan välja om man vill bidra till hjälparbete generellt eller till en specifik barnby och som fadder får man material om fadderskapet samt regelbundna uppdateringar om arbetet som bedrivs i din barnby från tidningen SOS barn. Självklart kan man välja att ge bidrag utan att bli fadder med inriktning på hjälp i katastrofområden som till exempel Burma som just nu när detta skrivs är i stort behov av hjälp och för den som vill bidra till SOS barnbyar så har även dom 90-konto och Swish konto och förra året insamlades nästan 400 miljoner kronor där omkring 85% betalas ut till hjälpinsatserna vilket är lite mindre än några av dom andra som vi skrivit om i andra delar av vår serie men kanske det kan förklaras med att som givare får man mer information om hur arbetet ser ut och fortlöper.

Under senhösten 2016 och våren 2017 startades det första operativa projektet på svensk mark i Hammarkullen då det öppnades ett ungdomscenter för ungdomar mellan 16 och 21år i samarbete med Göteborg stad då det i kölvattnet av flyktingkrisen 2015 fanns ett stort behov att ta hand om alla ensamkommande barn kommit till Sverige, denna verksamhet är främst finansierad av näringslivet, stiftelser samt stora privata bidragsgivare och mentorer på centret hjälper dessa ungdomar att komma in i det svenska samhället med stöd inom tre områden som utbildning och arbete, samhällsorientering, fritid och nätverk, i mina ögon är det bra att detta görs då många flyktingar lätt hamnar i dåliga vanor och är nyfiken på resultat från detta projekt.