Suicide Zero

Att någon begår självmord är ett stort misslyckande av samhället. Varje samhälle måste ha som mål att alla invånare mår bra och att ingen väljer att avsluta sitt eget liv. Självmord är fruktansvärt för alla som drabbas, både den som begår självmord och alla runt om – släkt, familj, vänner och kollegor. Självmord är ett ofattbart trauma för alla närstående. Därför måste vi arbeta förebyggande mot självmord för att rädda liv. Och det är precis vad Suicide Zero gör. Suicide Zero arbetar aktivt för att minska mängden självmord. Tack vare Suicide Zero kunskapen om självmord ökat, skammen för att tala om självmord minskat och liv räddats.

Fakta om självmord

För att förebygga självmord är det viktigt att sprida kunskap om ämnet, därför ska jag presentera lite fakta om självmord hämtade från organisationen Suicide Zero. En svårighet avseende självmordsstatistik är att det inte alltid går att avgöra ifall ett dödsfall var en olyckshändelse eller ett dödsfall. Ofta kan man dock med säkerhet utesluta andra orsaker än självmord. Statistiken nedan visar både säkra och osäkra självmord. Av Sveriges befolkning räknar man med att ungefär 150 000 bär på tunga självmordstankar. Lyckligtvis försöker inte alla dessa människor ta livet av sig. Men tyvärr gör hela 15 000 det. Av dessa är det ungefär 1 500 som avlider till följd av sitt självmordsförsök. Tack vare en nollvision för självmord och effektivt preventivt arbete har synen på självmord förändrats och mängden självmord faktiskt minskat i Sverige sett över de senaste 30 åren (dock ej hos yngre – i denna grupp har antalet självmord tvärtom, tyvärr, ökat). Finns grupper i samhället är mer utsatta för självmordstankar och självmord än andra. Det gäller till exempel gruppen män. Av de som väljer att ta sitt eget liv är ungefär 70 procent män. Faktum är att självmord är den allra vanligaste dödsorsaken för pojkar och män under 45 år. Det är skrämmande att inget annat skördar livet på så många unga män som självmord. För kvinnor i samma åldersgrupp är det den näst vanligaste dödsorsaken. För HBTQ-personer är självmord också ett vanligare problem än hos andra. Antagligen beror det på ökad utsatthet och en större risk att drabbas av utanförskap på grund av samhällets kvarlevande konservativa normer. Men det inte främst unga människor som väljer självmord. Att självmord inte är den vanligaste dödsorsaken för äldre beror endast på att andra dödsorsaker blir vanligare – inte att risken för självmord minskar. Faktum är att självmord är vanligare bland äldre än yngre, och det är i åldersgruppen 50–54 år som man löper störst risk att drabbas.

Fakta om självmord

Myter om självmord

Det finns en mängd olika myter om självmord som måste bekämpas för att vinna kampen mot självmord. En sådan myt är att det aldrig går att hindra en person som har bestämt sig. Det stämmer inte. Om orsaken till smärta, ångest och depression kan åtgärdas kan personen räddas och senare komma att leva ett normalt och fullgott liv. Även en person som har gjort ett självmordsförsök kan återigen finna lycka i livet. Faktum är att de flesta som försöker ta sitt liv överlever och senare är glada att de klarade sig. De som försöker ta sitt liv vill inte dö. En annan my är att de som pratar om självmord inte tar sitt liv. Det stämmer inte heller. Om någon talar om självmordstankar är det viktigt att ta det seriöst. Faktum är att de flesta som faktiskt begår självmord har försökt prata om det tidigare.

Myter om självmord