UNHCR

Många av oss tittar på TV eller läser olika tidningar regelbundet och det är väldigt svårt att inte påverkas av alla nyheter om krig, översvämningar, torka med hungersnöd eller rena övergrepp som kommer från olika platser i världen och dom flesta känner en lust att göra något och här tar vi en närmare titt på olika organisationer som försöker göra en insats med hjälp av oss vanliga svenskar för alla dom människor som drabbats.

UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees eller FN:s flyktingkommissarie som vi kallar det på svenska bildades 1950 av förenta nationerna främst för att i Europa efter andra världskriget fanns ett stort antal människor som flytt och behövde hjälp samt att man inte ville återuppleva alla fasor och blodbad från världskrigen, 1951 antogs FN:s flyktingkonvention som fungerar som riktlinje för UNHCR med dom främsta uppgifterna att ge skydd samt skapa varaktiga lösningar för flyktingar.

Vem är flykting?

Flykting är den som flyr från förföljelse eller konflikter som krig, det är vanliga människor som jag och du, vuxna och barn som tvingas lämna sina hem allt som oftast utan någonting mer än det som dom har på sig, i många fall är det barn och kvinnor som är oskyldiga offer för saker dom inte kan styra över och situationen som dom befinner sig i är livsfarlig och desperat och dom tvingas söka hjälp och skydd i andra länder.

I slutet på 2015 fanns det omkring 21,5 miljoner flyktingar i världen , en siffra som idag antagligen är mycket större med tanken på hur det ser ut i världen och då ingår inte dom människor som väljer att lämna sina hem för att söka ett liv med bättre arbete, UNHCR arbetar intensivt för att ta hand om alla flyktingar som behöver skydd och hjälp för stunden då dom flesta flyktingar vill återvända hem efter att situationen i hemlandet har förbättrats.

Precis som dom föregående organisationerna som vi skrivit om klarar dom svensk insamlingskontrolls krav och har 90 konto och har ett antal pågående kampanjer runt om i världen men till skillnad från rädda barnen och läkare utan gränser som är oberoende organisationer utan politisk påverkan får UNCHR många av sina bidrag från länder i världen vilket i mina ögon kan kännas konstigt då flera av dom länderna som donerat mest i många fall är med och skapar konflikter.

Enligt min uppfattning har vi människor skapat stora problem på många platser i världen på grund av egen vinning utan tanke på lika rättigheter, utan respekt för alla människor oavsett ras, språk, religion eller kön som är förenta nationernas målsättning och om inte kursen ändras snart kan FN:s betydelse i världen ha lika stor effekt som föregångaren nationers förbund som fanns mellan första och andra världskriget, snyggt på pappret men utan gemensam verkan för oss människor. Till dess får vi vara glada att det finns olika organisationer som verkar för dom svaga och utsatta ock hjälper dom människor som är drabbade av alla katastrofer av alla slag.