Unicef för en bättre värld

Unicef står för engelskans United Nation Children´s fund och är en organisation som vill hjälpa utsatta barn att få ett bättre och ett värdigt liv. Unicef grundades 11 december år 1946 och har sin verksamhet i över 190 olika länder. Unicef är en del av FN och påverkar världen till det bättre, för att människor ska få upp ögonen på hur det faktiskt kan se ut i vissa länder. På grund av fattigdom i många länder så får inte alla barn den uppväxt som de förtjänar, därför vill Unicef försöka påverka allmänheten att bidra till en bättre tillvaro för dessa barn.

Unicef för en bättre värld
Unicef för en bättre värld

Detta har också bidragit till att Unicef är världens mest ledande rättsorganisation. Tyvärr är det inte enbart fattigdom som är problemet, utan det finns även fler faktorer som spelar in, så som övergrepp på barn med mera. Även detta vill Unicef göra något åt och kämpar för barnens rättigheter. Ett barn kan inte försvara sig själv och har rätt till att vara just ett barn. Alla länder har tyvärr inte samma förutsättningar och då kommer barnen i kläm. Detta är vad Unicef kämpar för. De bidrar inte bara ekonomiskt utan de försöker även värva medlemmar, samt sprida budskapet världen över.

Låt barn få vara barn

Som ovan nämnts så finns det fler faktorer som spelar in och inte endast fattigdom. Det finns även länder där barn måste arbeta för sin överlevnad. Det bör inte vara så, ett barn borde få vara ett barn och leka som många andra barn gör. Unicef:s vision är att dessa barn ska få en uppväxt precis som alla andra barn, som lever i normala förhållanden. Ett barn som måste arbeta i ung ålder, blir utsatt för övergrepp, samt inte har råd att äta kommer således inte få ett värdigt liv och kommer troligtvis inte överleva så länge. Unicef vill skydda dessa barn, samt få mänskligheten att förstå hur det ser ut i vissa delar av världen. De vill att barnen ska kunna utbilda sig, samt få växa upp i normala förhållanden.

Låt barn få vara barn
Låt barn få vara barn

Volontärarbeten

Man kan bidra på lite olika sätt, för att hjälpa dessa utsatta barn. Många skänkerpengar, andra skänker produkter. Det finns även de som ställer upp och jobbar som volontärer i de länder som är utsatta. När man arbetar som volontär kan man till exempel bidra till barnens utveckling, samt utbildning. Man arbetar på Unicef:s anläggningar och hjälper till med vad som behövs. Men man kan också bli fadder på distans om man inte har möjlighet att fysiskt närvara i de länder där barn är utsatta. Det innebär att man skänker en summa pengar, vanligen månadsvis för att bidra med det barnen behöver. Alla bidrag går till barnens välmående, för att de ska få tillgång till mat, dryck, kläder, leksaker, samt utbildning. Alla människor förstår inte hur det ser ut i världen och hur många barn som faktiskt blir utsatta varje dag. Med Unicef:s hjälp kan man hjälpa dessa barn, och på sikt är målet att alla barn ska få leva ett värdigt liv.