Välgörenhet och hjälporganisationer- Världsnaturfonden

Dom flesta av dom organisationer som vi skrivit om i denna serie om välgörenhet har haft en breddare inriktning med sina hjälpsinsatser över flera olika områden så i denna del tänkte jag ta och skriva om en organisation som fokuserar sina insatser mer inom ett och samma område.

Världsnaturfonden

Det är säkert många av oss som känner igen denna välgörenhetsorganisation genom den otroligt söta jättepandan som denna förening använder som logo och världsnaturfonden som bildades 1961 sökte efter ett djur som kunde representera dom samt var svart och vit och inspirationen till logan hittades i den kinesiska jättepandan Chi Chi som 1958 hade förflyttades från Pekings zoo till London zoo och som var den första och enda pandan som bodde i västvärlden och dess fysiska egenskaper och status som ett utrotningshotat djur var den perfekt som symbol för att tjäna organisationen och som skulle slå alla språkbarriärer.

Föreningen bildades av en liten grupp människor med passion och engagemang för djur och natur undertecknade en deklaration som kom att bli känd som Morges manifest och tanken var att skapa en fond för att kunna bidra med ekonomisk hjälp till olika grupper och föreningar som redan arbetade för att bibehålla jordens natur och/ eller arbetar för att rädda utrotningshotade djurarter och fritt översatt så sa manifestet ’’ de behöver framförallt pengar att utföra barmhärtighetsuppdrag och bevarandekrisen genom att köpa mark där djurlivs skatter hotas bland annat, pengar för att betala väktare av vilddjurs reservat , pengar för utbildning och propaganda bland  dom som kan bry sig och hjälpa till om dom förstod, pengar för att kunna skicka ut experter till drabbade områden och för att träna lokala förvaltare och hjälpare i Afrika och på många andra ställen och pengar för att upprätthålla ett högkvarter som visar var farhågorna är och att göra det möjligt att se till att behoven är uppfyllda innan det är för sent’’

Från sin början med en grupp av vildlivsentusiaster har föreningen växt till att bli en av dom största och mest respekterade, oberoende bevarandeorganisationer med stöd av över 5 miljoner människor och aktiv i över 100 länder i 5 världsdelar och under tiden har fokuset utvecklats från lokaliserande insatser till förmån för enskilda arter och enskilda livsmiljöer till en ambitiös strategi för bevarande av biologisk mångfald och hållbar utveckling över hela världen.

Den svenska delen av föreningen bildades 1971 dels för att bidra till den internationella verksamheten men även för att kunna bidra med hjälp för svensk forskning, praktisk naturvårdsverksamhet och utbildning och idag består arbetet med att bevara världens biologiska mångfald, verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt samt minska föroreningar och ohållbar konsumtion.

Att jordens resurser blir mindre och mindre för varje år är ganska tydligt och om den trenden fortsätter i framtiden så kommer nog våra barn och barnbarn få leva en ganska mycket annorlunda värld mot det som vi är vana med så att arbetet som världsnaturfonden gör är något som behövs och förhoppningsvis kan det arbetet bidra till att våra hav, regnskogar, utrotningshotade djurarter får bevaras och för den vill hjälpa till med bidrag har dom 90 konton, swish eller så kan du bli marinfadder och hjälpa till att bevara haven.