Välkommen till Österlenvännerna

Österlenvännerna är en ideell förening som startades i Simrishamn 1994. Föreningen är fristående från politiska och finansiella intressen.

Österlenvännernas syfte är att genom aktiviteter och stipendier bidra till ett Österlen som lever och utvecklas, året runt.

Varje år anordnar föreningen ett öppet FORUM. Där belönar vi en enskild person, förening eller företag som bidragit till ett levande Österlen.

Som medlem i Österlenvännerna får du deltaga i olika intressanta föreläsningar och arrangemang som rör utveckling, samhälle, natur och kultur. Det som är viktigt för oss som bor på fagra Österlen.