Kontakt

Håkan Damm, hdm@hakandamm.se 073-937 92 38

Styrelsen består av ordföranden och
7 ledamöter:

Håkan Damm, ordförande, omval till 2025

Monika Olin Wikman, ledamot, omval till 2025

Karin Fellström, ledamot/ sekreterare, omval till 2025

Carolina Hansson, ledamot/kassör nyval till 2026

Pia Steuch, suppleant, omval till 2025

Solveig Edvardsson, suppleant, omval till 2025

Bengt Stridh, suppleant, omval till 2025

Jan Eldh, suppleant, omval till 2025

Revisorer

Torvald Åkesson, revisor, nyval till 2025

Marguerite Fromell, revisorssuppleant, nyval till 2025

Valberedningen

Göran Wallin, sammankallande omval till 2025

Christer Neleryd, nyval till 2026

Lena Nydahl, nyval till 2026

Sponsor

Välkommen som medlem!

Betala årsavgift 150 kr till bankgiro 5911-9313 eller Swish 123-459 02 38.
OBS! Ange ditt namn och e-post.